Vize klubu

Dlouhodobý hráčský rozvoj zaměřený na práci s mládeži v co nejférovějším prostředí. Chceme hráče podporovat v jejich osobnostním růstu v ledním hokeji na základě vytvořených vztahů (přátelství) a ve spojení se vzděláváním (škola).

Cílem v mládeži je kvalitní trénink na ledě spolu se všeobecným sportovním tréninkem mimo led. Zápasy jsou odrazem všech tréninků a přístupem k nim.

Při tréninku podporujeme a učíme hráče vlastního prožitku, při kterém je nedílnou součástí: Odvaha je důležitá, chyba není nikdy fatální.

Sebeuvědomování, kdy hráč pochopí, co na hřišti dělá a vidí on, jeho spoluhráči a soupeř.

Sebevědomí, rozvoj silných stránek pro hráčskou jedinečnost.

Odolnost, poučit se z vlastních chyb a nebrat nekomfortní situaci a prostředí jako něco zlého.