• středa 26. června 2024
  • Klub

Schůzka zástupců rodičů s vedením Hokejového klubu Opava s.r.o.

V uplynulých dnech proběhla schůzka zástupců rodičů s vedením Hokejovém klubu Opava. Níže klub přináší krátké shrnutí včetně jednotlivých bodů, které byly probírány.

Ve středu dne 5.6.2024 proběhla v prostorách SFC schůzka zástupců rodičů a vedení HKO. Schůzce byli přítomni zástupci rodičů ročníků 2013, 2014, 2015 a 2016 a pan Dybovič. Za hokejový klub se schůzky zúčastnili pan Mgr. Dalibor Bárta – jednatel, pan René Holuša – technický ředitel, pan Zbyněk Sklíba – předseda Hokejového spolku z.s., sekretář klubu.

Schůzku zahájil pan jednatel HKO kde všechny přítomné seznámil s vývojem HKO od roku 2020, tedy od jeho nástupu do funkce jednatele HKO.

Dále pak přítomným vysvětlil proč Statutární město Opava přistoupilo k rekonstrukci zimního stadiónu v Opavě a důvody postavení náhradní ledové plochy v Městských sadech.

Dalším bodem bylo projednáváno navýšení členských příspěvků. Zástupcům byly sděleny důvody navýšení příspěvků, zejména navýšení plateb za energie, z původních cca 300 tis. Kč/měsíc na stávajících 620 tis. Kč/měsíc a dalších vstupů jako jsou platy trenérů, zvýšení pronájmů apod.

Pan Holuša seznámil přítomné s náklady na jednoho hráče za měsíc. Po výpočtu základních položek byla výše nákladů na jednoho hráče vyčíslená na cca 10 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že měsíční výše příspěvku činí 10% nákladu.

Pan jednatel navíc ujistil, že se výše příspěvků nebude měnit po dobu dvou let.

Dalším bodem schůzky byly dotazy a připomínky:

- Vylepšení komunikace a propagace klubu – v současné době na tomto pracujeme. Jedná se o nastavení Klubového informačního systémů (KIS) a dalších krocích ohledně webových stránek, FB a ostatních sociálních sítích

- Zajistit zvýšení divácké kapacity na náhradní ledové ploše během mistrovských utkání mládeže – i tento úkol byl již vyřešen

- Pomoc s výstrojí pro mladé brankáře – zde jednáme se společností Bauer o možnostech pomoci

Hokejový klub Opava