• pondělí 15. dubna 2024
  • Klub

Bruslení mateřských školek – Bruslička

Tak jako každý rok, tak i letošní rok jsme organizovali kurz bruslení pro mateřské školky. Vůbec jsme nevěděli, jak kurz dopadne, zda vůbec bude o kurz zájem, jelikož náš zimní stadión je v rekonstrukci.

Díky Statutárnímu městu Opava, které nám zajistilo vybudování náhradní ledové plochy v Městských sadech, vedle hlavního fotbalového hřiště, jsme mohli bruslení mateřským školkám nabídnout. Po vyřešení problému, jak děti na náhradní ledovou plochu dostat, jsme mohli od ledna 2024 kurz zahájit.

Odpovědnou osobou za bruslení mateřských školek byla určena paní Nikola Votánková, bývalá hráčka žen HK Opava, která se s úkolem popasovala se ctí. Kurz vedla společně s trenéry včetně jednoho hráče, který hrál za A-tým. A jelikož hovořil pouze anglicky, bylo to pro děti prima zpestření.

I při ztížených podmínkách, kdy musely děti dojíždět na náhradní ledovou plochu v Městských sadech, navštívilo kurz téměř 200 dětí. Bruslilo se čtyři dny v týdnu, každé lekce se účastnilo 35-40 dětí.

V prvních lekcích si některé děti vyzkoušely, jaké to je vůbec mít na nohách brusle a vstoupit poprvé na ledovou plochu. Většina používala pomocné hrazdičky na zajištění stability, aby prvotní strach z pádu překonala. Postupně byly děti i těchto podpůrných prostředků zbaveny, z čehož měli trenéři upřímnou radost.

Lekce probíhaly formou zábavných a dovednostních her. Děti ale nejvíc bavila hra na honěnou, při posledních lekcích si vyzkoušely vystřelit hokejkou na bránu. Cílem celého kurzu bylo, aby se děti naučily základům bruslení a dále pokračovaly v hokejové přípravce. To se povedlo. Po dokončení kurzu všechny děti obdržely medaile a sladkou odměnu. Tímto bychom chtěli poděkovat Statutárnímu městu Opava za podporu, zároveň děkujeme Dopravnímu podniku města Opavy za zajištění dopravy všech dětí na náhradní ledovou plochu a zpět do MŠ. Nakonec velké poděkování patří trenérům, kteří se dětem během kurzů věnovali.

Nyní již pracujeme na zajištění bruslení pro děti z mateřských školek v nové sezóně 2024/2025, budeme se snažit odstranit nedostatky z již uplynulé sezóny a moc se těšíme na sezónu příští.